THÔNG BÁO
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên đợt 3 năm học 2015-2016 vào tháng 8/2016. Kế hoạch cụ thể như sau:

Xem chi tiết ở file đính kèm: Download

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Anh ngữ AMES